We leren u kennen en zetten alles overzichtelijk voor u op een rij,

zodat u kunt zien of wat u hebt ook aansluit bij uw doelstellingen,

alleen dan kunnen we u echt helpen.

Een licht huis, met een tuin.
Dat is onze droom.

We horen uw vraag. En ook de vraag erachter; wat zijn uw wensen en zorgen,

en betrekken dat in ons advies,

om dit in alle rust met u te bespreken,

waarna u kiest met welke frequentie wij samen deze rust bewaken.

We verzamelen alle informatie die wij nodig hebben,

en horen graag wat uw doelstellingen zijn,

daarbij brengen wij ook de risico’s in kaart.

Samen bepalen we wat verantwoord is en wat aandacht/actie behoeft,

door dit periodiek te herhalen vergroot u de kans uw (groei)doelstellingen te halen.

Verantwoord groeien,
daar ga ik voor.

Een nieuwe levensfase zorgt voor andere wensen,

we zetten alles overzichtelijk op een rij en controleren op actualiteit,

en vragen naar uw wensen/zorgen,

om u vervolgens te helpen/adviseren bij het maken van verantwoorde keuzes.