Avéro stopt, maar is niet de enige

Avéro Achmea heeft besloten om in 2018 te stoppen met het rechtstreeks aanbieden van particuliere schadeverzekeringen. Heeft u één of meerdere verzekeringen bij Avéro dan krijgt u van Avéro bericht dat dit verzekeringspakket wordt beëindigd. De beslissing van Avéro staat niet op zichzelf. De laatste jaren zijn verzekeraars bezig met het maken van keuzes om aan de steeds strengere eisen van de (Europese) overheden te voldoen. Ook wordt kritisch gekeken naar de markten waarin zij denken in de toekomst nog geld te kunnen verdienen. En daarom nemen zij, soms hele drastische, maatregelen!

Mogen zij uw verzekering zomaar opzeggen? Ja, zowel u als de verzekeraar mogen het verzekeringscontract opzeggen, mits aan de afgesproken opzegtermijn wordt voldaan.

Overwegingen van Berends & Slump

Onze verwachting is dat deze tendens nog wel een poosje aan zal houden. Ook komen er, als gevolg van fusies, overnames en het zich terugtrekken uit bepaalde markten, steeds minder aanbieders op de markt.

Het terugtrekken van verzekeraars biedt ook nieuwe, veelal buitenlandse, toetreders mogelijkheden op de Nederlandse markt. Deze nieuwe toetreders kunnen alleen langdurig rendabel werkzaam zijn als zij de kosten laag kunnen houden. Zij werken hiervoor dan ook graag samen met zogenaamde volmacht bedrijven.

Volmacht bedrijven hebben bewezen tegen lagere kosten te kunnen werken dan verzekeraars vanuit hun grote kantoren.

Berends & Slump is op zich groot genoeg om zelfstandig een volmacht bedrijf te beginnen.

Een goed volmacht bedrijf is meer dan alleen een uitvoerder van werkzaamheden van de verzekeraars. Deze biedt ook slimme ICT-oplossingen waar relaties profijt van hebben. De kosten om deze ICT-ontwikkelingen te betalen zijn hoog. Het is daarom beter om dit samen met anderen te doen.

Om de ICT-ontwikkelingen te kunnen doen en om goede condities voor onze relaties bij verzekeraars te bedingen zullen wij de krachten moeten bundelen.

Licent

Op onze zoektocht naar een duurzame oplossing en de gewenste krachtenbundeling zijn wij uitgekomen bij Coöperatie Licent te Hengelo.

In het filmpje legt René Slump uit wat Licent is en waarom voor Licent is gekozen.

De verzekeringspakketten van Avéro zullen wij overvoeren naar de pakketpolis van Licent. Onze relaties hoeven hier niets voor te doen. Voor de einddatum van het pakket van Avéro zorgen wij dat de nieuwe polis bij onze relaties ligt. ‘Gemak en zekerheid’ noemen wij dat.