Schade melden

Heeft u schade opgelopen? Dat is vervelend. Het is nu zaak dat het afhandelen ervan goed verloopt. Uw schadebehandelaar helpt u graag. U kunt op de volgende manieren contact opnemen om uw schade(s) te melden:

Het algemene e-mailadres voor schades is: schade@berends-slump.nl.

Kantoor Schadebehandelaar Telefoon
Enschede Jaap Buizer 053-4337777
Harderwijk Femke van Oene 0341-418208
Hattem Carlien van Doorn
Femke van Oene
038-4432100
Twello Jaap Buizer 0571-274440


Schadeformulieren:

Schade-aangifteformulier (autoschade)
Schade-aangifteformulier (overige schades)